Vi kender din softwaredag

Jævnfør Penneos nyhedsbrev, udsendt den 28. september 2018, udfaser Penneo CPR-validering pr. 1. april 2019. 
Penneo tilbyder et alternativ hertil, det hedder: ” Penneo Blanket”. Unik Advosys version 5.2 er integreret med Penneo blanket til håndtering af hvidvask-validering.

Med Penneos blanketløsning udfylder og underskriver jeres klienter en digital blanket via et simpelt link. Nærmere beskrevet er det med denne løsning muligt at opsætte en hvidvaskblanket, som jeres klienter udfylder med de relevante informationer. Blanketten underskrives derefter med NemID, og i denne proces valideres det CPR-nummer, der indtastes af kunden i blanketten imod identiteten i NemID’et, akkurat som CPR-validering gør i dag. Forskellen vil være, at kundens indtastede adresse ikke hentes fra CPR-registeret, men indtastes direkte af klienten. 

Da I selv kan bestemme opbygningen af blanketten, er det muligt at bede kunden vedhæfte scan af pas/kørekort/sygesikringskort i processen for at sikre valideringen yderligere. I kan desuden indsætte en passage om GDPR samtykke og få accept heraf i en og samme underskrift. 

I løbet af 1. uge i marts, lægger vi en masterskabelon samt vejledning hertil på selvbetjening/ kundedownload.

Send den ønskede skabelon/ hvidvaskblanket til Penneo for at få oprettet en hvidvaskblanket og link til brug i Unik Advosys. Kontakt Penneo salg på 71 99 98 93 for tilbud.