Vi kender din softwaredag

Er tilbagevendende betalinger en tidsrøver for dig?

Du har sikkert, som mange andre, en del faste betalinger tilmeldt til Betalingsservice hos Nets. Det er betalinger som lån, forsikringer og abonnementer. Månedligt, kvartalsvist eller årligt betales disse regninger automatisk – og du modtager en betalingsoversigt fra Nets.

Når regninger er betalt, skal de bogføres – og her opstår dine udfordringer. Bogføring og vedhæftning af filer på posteringer i Unik Bolig kan være en besværlig og tidskrævende opgave. Ved hjælp af modulet ”Indlæsning fra BS-Plus” kan du automatisere en stor del af processen og gøre arbejdsgangen mere simpel og mindre tidskrævende. Derudover har du altid den fulde overblik over dine faste betalinger.

 

Brug ”Indlæsning fra BS-Plus” helt uden sved på panden

Hver måned modtager du en elektronisk betalingsoversigt (fil) fra Nets. Denne læser du ind i en guide i Unik Bolig, som sørger for, at betalingerne bliver bogført automatisk på baggrund af oplysningerne, som du har oprettet i BS-Plus aftalekartoteket og konteringsdefinitionerne. Samtidig indlæses medsendt bilag, som placerer sig på den tilhørende postering.

Har du brug for et overblik over dine tilmeldte betalinger, kan du nemt danne en udskrift over betalingsaftaler for valgte finansenheder.   

 

Pias erfaringer med modulet

Pia Rasmussen, fra Forening & Ejendoms- administration ApS, har stor glæde af Indlæsning fra BS-Plus, da modulet gør bogføringen ensartet hver gang og frigiver tid til andre mere spændende opgaver. Se mere i videoen.

Få halv pris på konsulentbistand

Bestiller du modulet inden 30. april 2019, får du opsætning og undervisning i indlæsning fra BS-plus til fast pris 5500 kr. plus transport. Undervisningen afvikles efter sommerferien.

For mere info kontakt it-konsulent Osmana Krdzic

 

IT-system

Er du nysgerrig?

Hør mere...

Kontakt

Osmana Krdzic

T  27270478 okr@unik.dk