Vi kender din softwaredag

Kurset indeholder en generel introduktion til Unik Bolig med udgangspunkt i boligdelen. Dog vil sammenhængen med finansdelen blive berørt i undervisningen.

Du vil ved hjælp af undervisningen samt kursusopgaverne være i stand til selvstændigt at oprette varslinger, huslejeopkrævninger på lejer/lejemål, gennemføre den månedlige procedure i forbindelse med dannelse af fil til opkrævning af leje samt være i stand til at indlæse indbetalinger via indlæsningsguide fra NETS.
Kurset tager udgangspunkt i en gennemgang af stamkartotekerne i Unik Bolig.
 

Indhold
Unik Bolig opbygning Gennemgang af selskab/ejendom/lejemål/lejer Oprettelse af varslinger/opkrævninger på lejemål/lejer Månedsprocedurer herunder boligberegning, opkrævning og boligbogføring Annullere boligposteringer Registrering af indbetalinger via indlæsningsguide


For mere information vedr. dato for afholdelse kontakt Konsulent Sophie Thorsøe Hamann.

Deltagelse på kurset

Kurset henvender sig til nye brugere, som ønsker kendskab til de generelle funktioner i Unik Bolig.

Der udleveres kursusbevis til brug for certificering af videreuddannelse.

Er du forhindret i at deltage, er du velkommen til at overdrage pladsen til en anden deltager fra samme virksomhed.