Vigtig information til Unik Advosys 5.6

<< Click to Display Table of Contents >>

Vigtig information til Unik Advosys 5.6

Print this Topic Retur til toppenNæste side

 

Vigtig information inden opdatering til Unik Advosys 5.6

 

 

OBS: Metoden til opsætning af Dynamisk fakturering er omlagt til ny metode. Jeres nuværende opsætninger og klargøringer vil blive konverteret til den nye metode. Se nærmere beskrivelse under opgavenr. 139189.

 

OBS hvis I benytter adgangsstyring:

skal følgende rettes til i Jeres adgangsstyring:

Hjem - Compliant sagsoprettelse

Fanen Inkasso, Retskreds opdatering

 

Begreber i skærmbilledet:

I versionsavisen har vi anvendt en række begreber til at forklare skærmbilleders indhold i Unik Advosys 5.4. Det drejer sig om følgende: Faneblad, gruppe, navigationslinje og menupunkt.

Et faneblad er fx Hjem og Værktøjer, som findes øverst i mange af vores skærmbilleder i Unik Advosys. Et faneblad består af en række knapper, som hver især er placeret i grupper, der er samlet under ét gruppenavn.

En navigationslinje kan bestå af en eller flere knapper, som vi kalder menupunkter. I Sagskartoteket har vi fx en navigationslinje med menupunkterne Sagskort og fx Valgfrie felter.

 

vkk04

 

 

Sådan bruger du versionsavisen

 

Under menupunktet opgaver finder du følgende underpunkter :

Nyheder: Her kan du læse om alle de nyheder der er med i versionen. Det vil både være nyheder der er med i hovedversionen og i serviceversioner. Du vil derfor under beskrivelsen finde oplysningen om hvilken version opgaven er med fra.

Rettelser: Her kan du læse om de rettelser der er med i versionen. Det vil både være rettelser der er med i hovedversionen og i serviceversioner. Du vil derfor under beskrivelsen finde oplysningen om hvilken version opgaven er med fra.

Versionsopdelt: Her kan du se nyheder og rettelser der er en i en specifik version. Dette gør det let at se hvad der er med i en given version i forbindelse med en evt. opdatering.

Alle: Her finder du alle nyheder og rettelser der er med i hovedversionen og i serviceversioner. Rettelser vil være markeret med en gul stjerne. Du vil under beskrivelsen finde oplysningen om hvilken version opgaven er med fra.

 

Det er således de samme oplysninger du finder under de 4 undermenuer blot vist på forskellige måder for at gøre det let at finde de oplysninger du har brug for.

 

Under Vigtig finder du links til Krav og anbefalinger og Opdateringsvejledning.

Under Kommentarer til versionen finder du links til dokumentet Kommentarer til version 5.5.

 

Punktet Versionsavis i PDF- format giver mulighed for at se og printe hele versionsavisen. PDF-dokumentet vil være inddelt som ovenfor.

 

 

Udvalgte nye funktioner i Unik Advosys 5.6        

 

Vi har forbedret metoden til godkendelsesflow. Du kan fx opsætte flere godkendelsesniveauer. Og som noget nyt kan du nemt tilføje godkendere i f.m. klargøring og godkendelse på de enkelte poster.

 

Du kan fremover anvende P nr., når du anvender CVR integrationen i Stamkartoteket - både når du opretter nye stamnumre, og når du anvender funktionerne Lås & opdater samt Opdater CVR.

 

Du kan nu anvende nyt værktøj benævnt Renteforældelse håndtering i Unik Advosys. Med dette værktøj kan du få et overblik over hvilke sager, der indeholder en renteberegning på mere end 3 år.

 

Du har mulighed for at foretage en logning ved opslag af sager med beskyttet sagsmappe.

 

Der er oprettet nyt skærmbillede til Salærforslag, der giver dig mulighed for at arbejde og redigere i salærfordelingen inden udfaktureringen.

Du får mulighed for at op- eller nedskrive salærets størrelse, og idet dine ændringer gemmes i billedet, kan du vende tilbage til det senere.

Salærforslag kan betragtes som et arbejdsbillede inden udfakturering sker.

 

Det er nu muligt at benytte Microsoft konto til at logge ind i Unik Advosys.

Når du anvender Microsoft konto behøver du ikke at huske på dit password til Unik Advosys, da du logger ind via din e-mailadresse.

Det vil være hurtigere at logge på Unik Advosys, da du ikke skal angive brugernavn og password, hver gang du logger på Unik Advosys.

 

Nye paradigmaer i Unik Advosys 5.6

 

 

5.6.0-Timerapport.xlsm